Élő Közvetítés | Online Stream

A Parlament - Országgyűlés Plenáris üléseinek élő közvetítése online stream most


Élőben a Parlamentből - online stream közvetítés

Nézze és hallgassa a magyar parlamenti közvetítést élőben online stream itt az Interneten.

Az Országgyűlés plenáris üléseit, azonnali kérdéseket, napirend előtti felszólalásokat, határozatok megvitatását, módosításokat minden esetben élőben lehet követni a magyar Parlament épületéből.

Érdekes vitákat láthat a frakciók között, ORbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, Jakab Péter a Jobbik elnöke valamint Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), Mi Hazánk, MSZP, PM, KDNP országot érintő vitái élőben online

A parlamentek mint törvényhozó testületek működése a plenáris és bizottsági üléseken zajlik. A parlament nyilvános működésének alkotmányos elvéből levezethetően az ezekhez való hozzáférést – minimálisan a hivatalos közvetítések vagy a szó szerinti jegyzőkönyvek megismerése útján – nyilvánvalóan alkotmányos jogként kezelhetjük. (A törvényjavaslatok szövegének vagy a parlamenti adminisztráció közérdekű adatainak megismerése természetesen kapcsolódó kérdés, lásd Ogytv. IV. fejezete.) Ez csak hasonló súlyú alkotmányos érdek vagy alapjog érdekében korlátozható. A demokratikus legitimáció e pilléreivel szemben közérdekű (közbiztonság, a parlamenti eljárások zavartalansága) és alapjogi (különösen emberi élet és méltóság) értékek állíthatók és indokolhatók egy demokratikus államban. Jóllehet vannak olyan parlamenti épületek és üléstermek, ahol a nagyon szűkre szabottnál kiterjedtebb újságírói és médiajelenlét eo ipso az eljárást vagy a parlament tekintélyét zavarhatja, egy kialakult gyakorlat drasztikus korlátozása nem lehet védhető (vö. macedón eset). Már a műemlék jellegű épületek galériái is elegendő teret tudnak nyújtani a legújabb technikákkal (mobiltelefon vagy átlagos fényképezőgép segítségével) készítendő tudósítás vagy közvetítés számára. Az európai parlamenti kultúrában eltérő hagyományai vannak az üléstermi újságírói munkának. A macedón eset alapján úgy tűnik, hogy noha nem tekinthetjük európai alkotmányos standardnak a plenáris ülésteremből való (magán)közvetítéshez való jogot, ha ennek szokása és szabályozott gyakorlata kialakult egy államban, akkor az e gyakorlattal szembeni korlátozások különös vizsgálat alá esnek az emberi jogi bíróság előtt.